Facebook Twitter LinkedIn E-mail RSS
magnify

Hosted Exchange

 

Beställ
¦incloud Standard Exchange
25 gb storage
Backup ingår
från 75 kr per månad
Beställ
¦incloud Business Exchange
 No limit storage
Backup ingår
Sharepoint ingår
från 110 kr per månad
Beställ
¦incloud BPS Solution
No limit storage
Backup ingår
Lync och Sharepoint ingår
från 145 kr per månad
I ditt Exchange 2010 abonnemang ingår det mesta av detta beroende på vilket konto du valt. För en mer exakt specifikation se prislistan och respektive produktsida. Tilläggsbeställningar gör du sedan i din kontrollpanel. Alla priser är månadskostnader och exklusive moms om inget annat specificeras.

Delade inkorgar

Dela ut din inkorg genom ett enda musklick!

Svara på en frånvarande medarbetares e-post

Ge kollegor tillgång till delar av din inkorg

Sök efter meddelanden inom hela ditt företag

Skapa gemensamma e-postadresser

Delade kalendrar

Spara tid med delade kalendrar inom ditt företag

Boka möten åt dig och dina medarbetare

Se om deltagarna är lediga eller upptagna

Boka utrustning, t.ex. projektorer

Schemalägga återkommande uppgifter och möten

Gemensamma mappar

Spara filer som ska vara tillgängliga för hela företaget

Spara specifika inkommande mail till en speciell mapp

Ett ställe för dokument som alla kan ta del av

Skapa en gemensam kalender

Lägg upp bilder

Delade kontakter

Du har alltid den senaste kontakt-informationen

Skapa en gemensam adressbok

Ge dina medarbetare tillgång till dina kontakter

Se en medarbetares kontakter

Skapa distributionslistor

Och mycket mer!!!

 • Hosted Exchange (Enligt prislista)
 • Microsoft Outlook licens (+20/mån)
 • Mailbox lagring (enligt specifikation 25GB eller obegränsat)
 • Directory Link (AD Sync)
 • ActiveSync (pushmail)
 • Public Folders (mini intranät)
 • Company Disclaimer
 • MessageMirror Archiving (spegling av mail
 • Compliant Archiving Enablement (för att följa ISO standard bl a)
 • Retention Policies (regler för lagring)
 • Wireless Policies (regler för kommunikation)
 • Resource Mailboxes (för att boka projektor m.m.)
 • SharePoint upp till 2 GB /per företag (i Business och BPS kontot)
 • Lync server ingår i BPS kontot
 • Company Contacts (GAL) (Gemensam kontaklista)
 • Distributions Listor (em mailadress som går till flera)
 • Största meddelande storlek 50 mb
 • Max 500 mottagare per meddelande
 • Upp till 50 domäner i samma konto
 • Splitt Domain
 • Outlook backup ingår
 • PC Backup ingår
 • SpamStopper (antivirus, anti-spam)
Beställ
¦incloud Standard Exchange
25 gb storage
Backup ingår
från 75 kr per månad
Beställ
¦incloud Business Exchange
No limit storage
Backup ingår
Sharepoint ingår
från 110 kr per månad
Beställ
¦incloud BPS Solution
No limit storage
Backup ingår
Lync och Sharepoint ingår
från 145 kr per månad